Nederlands Français Deutsch English
LEGENDA
Online en volledig
En ligne et complet
Online und vollständig
Online and completed
Online, maar niet volledig
En ligne, mais pas complet
Online, aber nicht vollständig
Online, but not complete
Niet online
Pas en ligne
Nicht online
Not online